:: พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน และกิจกรรมอำลา-อาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๓๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ::

 

 

กิจกรรม : พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน และกิจกรรมอำลา-อาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๓๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

          วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เป็นประธานในพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน และกิจกรรมอำลา-อาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๓๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

 

๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗