:: คณะผู้บริหาร ::

 

นายสุวรรณ ยะรังวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

 

นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารวิชาการ และฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายไพศาล เทียมเวช
ที่ปรึกษา
ฝ่ายบริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป