กรุณาใช้ Internet Explorer หรือ Firefox ในการเปิดดูเว็บไซต์
กระดานสนทนาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์


 สื่อการเรียนรู้
 สื่อการเรียนรู้
 
 
 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
 โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ
 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
 โรงเรียนวัดมหาบุศย์
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา75
 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
 โรงเรียนดาราคาม
 โรงเรียนประถมนนทรี
 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
 โรงเรียนวัดด่าน
 โรงเรียนบางบัว
 โรงเรียนบ้านหนองบอน
 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.  DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา

ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา

Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุก ๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT

OฺBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning

 

ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน

สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน

1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ
ให้เสมอภาคทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย

ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่และให้ บริการสื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.

มุมศึกษานิเทศ  Supervisory
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อ สอบ ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน

OBEC MOU
บันทึกข้ตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สพฐ.กับหน่วยงานต่างๆ

ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน

ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

  


จำนวนผู้เยี่ยมชม Website counter

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
259/444 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โืทรศัพท์ 02-3912625  โทรสาร 02-3823249

 

สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
จดหมายข่าวโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

วิดีโอแนะนำโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
อีเมล์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
วิทยุเพื่อการศึกษา

สพฐ.

โทรทัศน์ครู

ทรูปลูกปัญญา
 

 

  กระดานสนทนาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ หลักสูตรการเรียนของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ หน่วยงานภายในโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์