ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[31 ส.ค. 2564]
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2563  [เข้าชม 240] 
[31 ส.ค. 2564]
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 263] 
[31 ส.ค. 2564]
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 232] 
[31 ส.ค. 2564]
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  [เข้าชม 208] 
[31 ส.ค. 2564]
ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   [เข้าชม 193] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[04 ก.พ. 2562]
เด็กชายวิวิธวินท์ พัวรุ่งโรจน์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันอับ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2562  [เข้าชม 667] 
    ข่าวแนะแนวการศึกษา
ยังไม่มีข้อมูล
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[15 ส.ค. 2564]
ห้องเรียนออนไลน์ ศาสนาน่ารู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยครูกุลสิริ สมบูรณ์​  [เข้าชม 383] 
[01 ต.ค. 2562]
บทเรียนสำเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เล่มที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูอุไรวรรณ มะเดชา  [เข้าชม 620] 
[01 ต.ค. 2562]
บทเรียนสำเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เล่มที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูอุไรวรรณ มะเดชา  [เข้าชม 533] 
[01 ต.ค. 2562]
บทเรียนสำเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เล่มที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูอุไรวรรณ มะเดชา  [เข้าชม 531] 
[01 ต.ค. 2562]
บทเรียนสำเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูอุไรวรรณ มะเดชา  [เข้าชม 523] 


 

    วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"เตรียมพร้อมครูยุคใหม่ให้ทันสมัย อย่างมีคุณภาพ" ผ่าน ZOOM Cloud Meetings ในหัวข้อ
การจัดทำ ...อ่านต่อ

 ดร.สุรดา ไชยสงคราม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เว็บลิงค์

การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงาน

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับครู

เกี่ยวกับนักเรียน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)
   Q&A

แหล่งเรียนรู้พิบูลเวศม์ออนไลน์

เกี่ยวกับผู้ปกครอง

ประกาศมาตรฐานการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร
   แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา


ลิงค์ภายในโรงเรียน

ปฏิทินวิชาการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

มุมสำหรับนักเรียน

มุมสำหรับครู


 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
1
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
5
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
12
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
92
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
27
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
3839
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
25986
คน
บันทึกเมื่อ: 26 มี.ค. 2563